Obchody Dnia Strażaka 2019

W dniu Świętego Floriana tj. 04.05.2019r. (sobota) odbyły się uroczyste obchody Dnia Strażaka w OSP Zawada. Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w kościele parafialnym, później był przemarsz uczestników obchodów wraz z orkiestrą do remizy OSP Zawada, gdzie na placu odbył się uroczysty apel. W czasie apelu prezes OSP, w imieniu zarządu, zaprosił już na […]

Czytaj więcej

Walne zebranie członków OSP Zawada

W sobotę 9.03.2019r. odbyło się Walne Zebranie członków OSP Zawada. W czasie zebrania zarząd złożył sprawozdanie z działalności za 2018 rok. Sprawozdanie zostało przyjęte przez członków bez zastrzeżeń i zarząd otrzymał absolutorium. W 2018 roku jednostka OSP Zawada brała udział w 72 zdarzeniach. Pożary – 16, miejscowe zagrożenia – 45, alarmy fałszywe – 4, zabezpieczenia […]

Czytaj więcej

Pogrzeb śp. Materzok Stefana (71 lat)

W dniu 25.01.2019r. odbył się pogrzeb wieloletniego członka OSP Zawada, kierowcy druha Materzok Stefana. Druh Stefan brał udział w wielu akcjach ratowniczo-gaśniczych, między innymi w akcji gaszenia pożarów w Kuźni Raciborskiej w 1992 roku. W uroczystościach pogrzebowych, oprócz pocztu sztandarowego z OSP Zawada, wzięły udział również poczty sztandarowe z sąsiednich jednostek OSP. Zobacz zdjęcia

Czytaj więcej

Spotkanie opłatkowe 2018r.

22.12.2018r. (sobota) odbyło się spotkanie opłatkowe strażaków OSP Zawada. W czasie spotkania była okazja do złożenia sobie życzeń z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Omówiono również poważniejsze akcje ratowniczo-gaśnicze z 2018 roku. W spotkaniu opłatkowym brali udział, jak co roku, strażacy z Czech z Krasnego Pola. Zobacz zdjęcia

Czytaj więcej