Owady błonkoskrzydłe

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim ,
apeluje o zachowanie ostrożności
podczas usuwania zagrożeń związanych z w/w owadami !!!

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim informuje, iż na terenie całego kraju wdrożone zostały przez Komendanta Głównego PSP nowe „Zasady postępowania podczas interwencji prowadzonych w związku ze zgłoszeniem wystąpienia zagrożeń od rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych”. Wprowadzone procedury mają za zadanie ujednolicenie sposobu postępowania przez Państwową Straż Pożarną przy przyjmowaniu zgłoszeń i podejmowaniu ewentualnych interwencji związanych z zagrożeniami powodowanymi przez osy, szerszenie, roje pszczół oraz ograniczenie działań w bardzo licznych przypadkach bezzasadnych zgłoszeń.

Interwencje PSP podejmowane będą w razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia ludzi ze strony owadów i najczęściej będzie to dotyczyć obiektów w których przebywają grupy dzieci lub osób o ograniczonej zdolności poruszania się. W takich przypadkach przewiduje się doraźną ewakuację tych osób poza strefę zagrożenia i podjęcie niezbędnych działań zmierzających do usunięcia owadów.

Dyżurny operacyjny stanowiska kierowania Państwowej Straży Pożarnej przyjmując zgłoszenie będzie je wnikliwie analizować i może uznać interwencję zespołu ratowników straży pożarnej za bezzasadną – brak bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia ludzi. Wówczas zaproponuje zgłaszającemu alternatywne rozwiązanie, kierując go do wyspecjalizowanych firm zajmujących się likwidacją gniazd tych owadów.

W uzasadnionych okolicznościach prowadzone mogą być działania polegające m.in. na:

ewakuacja osób ze strefy zagrożenia,
oznakowaniu i zabezpieczeniu tej strefy,
poinformowaniu właściciela, zarządcy lub użytkownika obiektu o wystąpieniu roju lub gniazda wraz z informacją o konieczności likwidacji gniazda przez specjalistyczną firmę dezynsekcyjną,
pisemnym przekazaniu miejsca zdarzenia z zaleceniem, w myśl art. 61 ustawy „Prawo budowlane”, zapewnia dalszego bezpiecznego użytkowania obiektu.

Aby pozbyć się niepożądanych owadów właściciele na swoich posesjach powinni prowadzić działania prewencyjne. Łatwiej bowiem jest zapobiegać niż walczyć z już założoną kolonią szerszeni czy os. Aby zniechęcić je do zakładania kolonii, należy wiosną przeglądać szopy, altanki, poddasza budynków mieszkalnych i usuwać z nich zauważone zaczątki gniazd. Wszystkie otwory w budynku, którymi mogą przedostać się do środka warto odpowiednio zabezpieczyć, gdyż odnotowywaliśmy też liczne przypadki zgłaszania konieczności naszej interwencji dokładnie w tych samych miejscach.

W związku z powyższym, zwracamy się z apelem o większą rozwagę przy zgłaszaniu potrzeby naszej interwencji.

Dane kontaktowe niektórych firm zajmujących się osuwaniem owadów błonkoskrzydłych znajdują się na stronie KP PSP w Wodzisławiu Śląskim.
Wszelkie koszty dotyczące usunięcia owadów pokrywa osoba zgłaszająca.

Źródło: http://www.straz.wodzislaw.pl/index.php/porady/29-owady-blonkoskrzydle