Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadzie

PREZES dh Janusz Rassek
WICEPREZES/NACZELNIK dh Dawid Klich
 ZASTĘPCA NACZELNIKA  dh Tomasz Bańczyk
SEKRETARZ dh Łukasz Pytlik
SKARBNIK dh Tadeusz Daiczmanek
GOSPODARZ dh Jakub Anioł
CZŁONEK ZARZĄDU dh Henryk Rassek
CZŁONEK ZARZĄDU dh Tomasz Kłosek
CZŁONEK ZARZĄDU dh Błażej Lach

Komisja Rewizyjna

PRZEWODNICZĄCY dh Jan Czyżak
SEKRETARZ dh Marek Szadurski
CZŁONEK dh Jarosław Pietrasz