Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadzie

PREZES dh Janusz Rassek
WICEPREZES dh Szczepan Kłosek
WICEPREZES/NACZELNIK dh Henryk Rassek
Z-CA NACZELNIKA dh Dawid Klich
SEKRETARZ dh Łukasz Pytlik
SKARBNIK dh Tadeusz Daiczmanek
GOSPODARZ dh Dawid Gorzolnik
CZŁONEK dh Tomasz Kłosek
CZŁONEK dh Tomasz Bańczyk

Komisja Rewizyjna

PRZEWODNICZĄCY dh Jan Czyżak
SEKRETARZ dh Marek Szadurski
CZŁONEK dh Adam Zgrzendek