Wyposażenie

Jednostka OSP Zawada dysponuje remizą z trzema boksami garażowymi, salą, kuchnią, a także innymi pomieszczeniami niezbędnymi dla prawidłowej działalności. Podstawowym wyposażeniem każdej jednostki OSP jest samochód gaśniczy. OSP Zawada posiada średni wóz gaśniczy marki Star o pojemności 2, 5 tyś litrów wody i wydajności autopompy 1600 litrów na minutę. Samochód został przekazany w latach 80 – tych przez ówczesną Zawodową Straż Pożarną z Wodzisławia Śląskiego, gdzie pełnił funkcję samochodu pierwszego wyjazdu. Na wyposażeniu wozu bojowego prócz armatury wodno-pianowej znajduje się agregat prądotwórczy i aparaty powietrzne. Każdy strażak biorący udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych posiada własne, indywidualne ubranie typu nomex oraz inne wyposażenie ochrony indywidualnej takie jak: hełm, rękawice specjalne, buty specjalne, kominiarka. Ponadto strażacy mają również do dyspozycji ubrania koszarowe.
Od 1 września 2008 roku na wyposażeniu jednostki jest fabrycznie nowy samochód średni MAN GBA 2,5/16  na zabudowie firmy Stolarczyk, posiadający na wyposażeniu między innymi urządzenie hydrauliczne do ratownictwa drogowego firmy Holmatro, zestaw ratowniczy PSP-R1.