Podsumowanie działalności w 2021 roku

Kolejny rok za nami. W minionym okresie czasu dużo się działo oraz zaszło wiele zmian w naszej jednostce.
W roku 2021 OSP Zawada była dysponowana 76 razy, w tym do 7 pożarów, 54 miejscowych zagrożeń (zdarzenia nie będące pożarem). 14 razy byliśmy alarmowani do zabezpieczenia rejonu JRG Wodzisław Śląski, podczas gdy Państwowa Straż Pożarna brała udział w innych działaniach ratowniczo-gaśniczych. W jednym przypadku braliśmy udział w ćwiczeniach kompanii odwodowej organizowanych przez Komendę Powiatową PSP w Wodzisławiu Śląskim.

W odniesieniu do roku 2020 nastąpił wzrost ilości zdarzeń o 9 interwencji. Niewątpliwie najintensywniejszy okres dla wodzisławskich strażaków przypadł na połowę maja, kiedy to w dniach 12-16 maja w wyniku intensywnych opadów atmosferycznych odnotowano w całym powiecie 621 zdarzeń, polegających głównie na wypompowywaniu wody z zalanych obiektów oraz usuwaniu skutków długotrwałych opadów.

Najważniejszą zmianą, która nastąpiła w strukturach naszej jednostki po ubiegłorocznym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym był wybór nowego składu zarządu, który wygląda następująco:
• Prezes – Janusz Rassek
• Wiceprezes-naczelnik – Dawid Klich
• Z-ca naczelnika – Tomasz Bańczyk
• Skarbnik – Tadeusz Daiczmanek
• Sekretarz – Łukasz Pytlik
• Gospodarz – Jakub Anioł
• Członek zarządu – Henryk Rassek
• Członek zarządu – Tomasz Kłosek
• Członek zarządu – Błażej Lach

Zmiany nastąpiły również w komisji rewizyjnej:
• Przewodniczący komisji rewizyjnej – Jan Czyżak
• Sekretarz komisji rewizyjnej – Marek Szadurski
• Członek komisji rewizyjnej – Jarosław Pietrasz

W minionym roku troje druhów ukończyło kurs podstawowy strażaka-ratownika OSP dzięki czemu mogą wyjeżdżać do akcji. Na chwilę obecną jednostka OSP Zawada liczy 22 strażaków w pełni wykwalifikowanych oraz zdolnych do brania udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Bardzo dobre przygotowanie strażaków oraz sprawność sprzętu potwierdziła inspekcja gotowości bojowej przeprowadzona przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim.

Rok 2021 to również działalność prewencyjna. Jak co roku uczestniczyliśmy w próbnej ewakuacji dzieci i młodzieży w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 oraz gościliśmy w swojej remizie dzieci z naszego zawadzkiego przedszkola.

Nasza jednostka czynnie brała udział w walce z pandemią koronawirusa Covid-19 włączając się w ogólnopolską akcję #Szczepimy się z OSP.

Dzięki pozyskanym dotacjom pozyskaliśmy wiele specjalistycznego sprzętu, w tym dwie butle kompozytowe oraz motopompę pływającą. Zadbano również o bezpieczeństwo i komfort strażaków poprzez zakup 6 kompletów ubrań specjalnych.

Z uwagi na fakt, iż z roku na rok jest nas coraz mniej pragniemy zaapelować o wstępowanie w nasze szeregi. Jeśli chcesz stać się jednym z tych, którzy bezinteresownie pomagają innym, lubisz dreszczyk emocji i adrenalinę wspomóż nas swoją osobą i zapisz się do Ochotniczej Straży Pożarnej w naszej dzielnicy. Wiele z umiejętności, które u nas się nauczysz m.in. udzielanie pierwszej pomocy może przydać Ci się w życiu codziennym. Numery do prezesa i naczelnika znajdują się przy wejściu do remizy OSP.
Nasza jednostka cały czas się rozwija, mamy nadzieję, że w 2022 roku jeszcze bardziej będziemy służyć społeczeństwu, niosąc pomoc.
Z tego miejsca dziękujemy wszystkim druhom za wkład w rozwój jednostki, dziękujemy również wszystkim darczyńcom za datki. Każdy może również wspomóc finansowo naszą jednostkę przekazując 1 % podatku. Więcej informacji na naszej stronie www.zawada.osp.org.pl. Dzięki pomocy na różnych płaszczyznach nasza jednostka cały czas się rozwija.