Obchody Dnia Strażaka 2019

W dniu Świętego Floriana tj. 04.05.2019r. (sobota) odbyły się uroczyste obchody Dnia Strażaka w OSP Zawada. Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w kościele parafialnym, później był przemarsz uczestników obchodów wraz z orkiestrą do remizy OSP Zawada, gdzie na placu odbył się uroczysty apel. W czasie apelu prezes OSP, w imieniu zarządu, zaprosił już na […]

Czytaj więcej

Walne zebranie członków OSP Zawada

W sobotę 9.03.2019r. odbyło się Walne Zebranie członków OSP Zawada. W czasie zebrania zarząd złożył sprawozdanie z działalności za 2018 rok. Sprawozdanie zostało przyjęte przez członków bez zastrzeżeń i zarząd otrzymał absolutorium. W 2018 roku jednostka OSP Zawada brała udział w 72 zdarzeniach. Pożary – 16, miejscowe zagrożenia – 45, alarmy fałszywe – 4, zabezpieczenia […]

Czytaj więcej