Informacja o pogrzebie druha Dawida Gorzolnik

Z głębokim żalem informujemy o nagłej śmierci naszego kolegi, przyjaciela, brata, druha Dawida Gorzolnika (32l.). Był wieloletnim czynnym członkiem podziału bojowego, zaczynając swoją przygodę jeszcze jako członek Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Wielokrotnie godnie reprezentował naszą jednostkę na Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Był członkiem zarządu OSP Zawada oraz pełnił funkcję gospodarza naszej remizy. Odznaczony Srebrnym Medalem za […]

Czytaj więcej

Pogrzeb honorowego członka OSP Zawada

W dniu 21.09.2021r. odbył się pogrzeb śp. Duda Alojzego, wieloletniego i zasłużonego członka OSP Zawada – przeżył 85 lat. Był członkiem zarządu, gdzie przez wiele lat pełnił funkcję sekretarza. Przyczynił się do budowy i rozbudowy remizy OSP Zawada. W młodości brał czynny udział w wielu akcjach ratowniczo-gaśniczych. Do końca żywo interesował się tym co dzieje […]

Czytaj więcej