Pogrzeb śp. druha Dawida Gorzolnik

W dniu 25.11.2021 r. odbył się pogrzeb śp. Dawida Gorzolnik ( lat 32 ) członka OSP Zawada.
W uroczystościach pogrzebowych brały udział delegacje i poczty sztandarowe z SDH Krasne Pole z Czech,
OSP Głożyny, OSP Pszów, OSP Radlin 2 i OSP Zawada.

Cześć jego pamięci – niech spoczywa w pokoju. Będzie nam Ciebie brakowało.

Zobacz zdjęcia