Pogrzeb honorowego członka OSP Zawada

W dniu 21.09.2021r. odbył się pogrzeb śp. Duda Alojzego, wieloletniego i zasłużonego członka OSP Zawada – przeżył 85 lat. Był członkiem zarządu, gdzie przez wiele lat pełnił funkcję sekretarza. Przyczynił się do budowy i rozbudowy remizy OSP Zawada. W młodości brał czynny udział w wielu akcjach ratowniczo-gaśniczych.
Do końca żywo interesował się tym co dzieje się w jednostce OSP Zawada.

Cześć Jego Pamięci!

Zobacz zdjęcia