Ewakuacja WŚSD 10.12.2006

10 grudnia nasza jednostka wzięła udział w ćwiczeniach w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. Zgodnie z konspektem ćwiczeń opracowanym przez dk. Piotra Larysza o godzinie 6.00 w budynku WŚSD nastąpił alarm. Na jednym z pięter wykryto zadymienie. Diakoni przeszkoleni przez Naczelnika OSP Zawada powołali grupę, której celem było nadzorowanie i przeprowadzenie ewakuacji kleryków. Docelowym […]

Czytaj więcej

Na ratunek szkole ćwiczenia ratowniczo – gaśnicze

10 lipca 2006 w ramach festynu strażackiego Ochotniczej Straży Pożarnej  Wodzisław Śląski – Zawada zorganizowano ćwiczenia ratowniczo – gaśnicze pod kryptonimem: " Na ratunek szkole". Pomysłodawcą i jednocześnie dowódcą ćwiczeń był druh Henryk Rassek, zastępca naczelnika OSP Zawada, były emerytowany dowódca zmiany w JRG Wodzisław Śląski. Rassek w okresie swojej czynnej służby wielokrotnie organizował tego […]

Czytaj więcej

Dzień Strażaka 2006

4 maja 2006 roku odbyły się uroczystości Dnia Strażaka. Impreza rozpoczęła się przemarszem pododdziałów OSP do kościoła parafialnego w Zawadzie. Towarzyszyła nam orkiestra pod dyrekcją Wiktora Kamczyka. Po mszy świętej odbył się uroczysty apel z udziałem władz państwowych oraz przedstawicieli instytucji społecznych w Zawadzie oraz mieszkańców.

Czytaj więcej

Nowy Zarząd OSP Zawada

4 marca 2006 roku Walne Zgromadzenie OSP Zawada dokonało wyboru nowego Zarządu. Prezesem został druh Jan Czyżak, zastępcą Prezesa Henryk Maks, naczelnikiem Janusz Rassek, zastępcą Henryk Rassek, funkcje skarbnika objął Tadeusz Daiczmanek, sekretarzem został Artur Pytlik, gospodarzem Czesław Kurzydym, kronikarzem Fryderyk Kamczyk, członkiem Zarządu Krzysztof Gorzolnik. Dokonano również wyboru Komisji Rewizyjnej. Przewodniczącym został dh Szczepan […]

Czytaj więcej