Nowy Zarząd OSP Zawada

4 marca 2006 roku Walne Zgromadzenie OSP Zawada dokonało wyboru nowego Zarządu. Prezesem został druh Jan Czyżak, zastępcą Prezesa Henryk Maks, naczelnikiem Janusz Rassek, zastępcą Henryk Rassek, funkcje skarbnika objął Tadeusz Daiczmanek, sekretarzem został Artur Pytlik, gospodarzem Czesław Kurzydym, kronikarzem Fryderyk Kamczyk, członkiem Zarządu Krzysztof Gorzolnik.

Dokonano również wyboru Komisji Rewizyjnej. Przewodniczącym został dh Szczepan Kłosek, zaś pozostali członkowie to: Hilary Błędowski i Marek Szandurski.

Druhowie podziękowali dotychczasowemu Prezesowi Teofilowi Hytroszkowi. Obecny na spotkaniu Komendant Powiatowy PSP w Wodzisławiu Śląskim podziękował strażakom za ich działalność operacyjną.