Ewakuacja WŚSD 10.12.2006

10 grudnia nasza jednostka wzięła udział w ćwiczeniach w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. Zgodnie z konspektem ćwiczeń opracowanym przez dk. Piotra Larysza o godzinie 6.00 w budynku WŚSD nastąpił alarm. Na jednym z pięter wykryto zadymienie. Diakoni przeszkoleni przez Naczelnika OSP Zawada powołali grupę, której celem było nadzorowanie i przeprowadzenie ewakuacji kleryków. Docelowym miejscem ewakuacji była Aula. Niemal natychmiast po wykryciu zadymienia powiadomiono Państwową Straż Pożarną w Katowicach. Dyspozytor zadysponował jednostkę pierwszego wyjazdu celem zlokalizowania zadymienia raz ugaszenia pożaru. Powiadomiono również Maltańską Służbę Medyczną z Katowic i Krakowa. Ewakuacja trwała 14 minut. Rektor WŚSD ks.dr Jerzy Paliński w wygłoszonym przemówieniu cieszył się że w tak szybkim tempie przeprowadzono ewakuacje, zażartował również że była to bodaj pierwsza sytuacja, w której wszyscy posłuchali Rektora. Po ćwiczeniach zostaliśmy zaproszeni na poczęstunek. Następnie wspólnie z klerykami uczestniczyliśmy w mszy świętej w kaplicy seminaryjnej. Druhowie Janusz Rassek  i Henryk Rassek przedstawili również wykład dotyczący działalności PSP i OSP oraz innych jednostek straży pożarnych.