Walne zebranie członków OSP Zawada

W sobotę 9.03.2019r. odbyło się Walne Zebranie członków OSP Zawada. W czasie zebrania zarząd złożył sprawozdanie z działalności za 2018 rok. Sprawozdanie zostało przyjęte przez członków bez zastrzeżeń i zarząd otrzymał absolutorium. W 2018 roku jednostka OSP Zawada brała udział w 72 zdarzeniach. Pożary – 16, miejscowe zagrożenia – 45, alarmy fałszywe – 4, zabezpieczenia rejonu – 8.