Pogrzeb śp. Materzok Stefana (71 lat)

W dniu 25.01.2019r. odbył się pogrzeb wieloletniego członka OSP Zawada, kierowcy druha Materzok Stefana. Druh Stefan brał udział w wielu akcjach ratowniczo-gaśniczych, między innymi w akcji gaszenia pożarów w Kuźni Raciborskiej w 1992 roku. W uroczystościach pogrzebowych, oprócz pocztu sztandarowego z OSP Zawada, wzięły udział również poczty sztandarowe z sąsiednich jednostek OSP.

Zobacz zdjęcia