Msza święta w 50 rocznicę erygowania parafii

28 lutego 2007 roku odbyła się w kościele parafialnym eucharystia z okazji 50 -tej rocznicy erygowania parafii przez Biskupa Stanisława Adamskiego. Dekret biskupa był ważnym wydarzeniem dla dekanatu pszowskiego. Ks. Mikołaj Knosała – budowniczy kościoła nie doczekał oficjalnego dekretu. Proboszczem został dotychczasowy kuratus ks. Józef Kulesa.

Nasza jednostka wystawiła poczet sztandarowy w składzie: Janusz Rassek, Tomasz Kłosek i Fryderyk Kamczyk. Ponadto poczet sztandarowy wystawili również: rolnicy, górnicy, członkinie Żywego Różańca, oraz dzieci reprezentujący szkołę podstawową  w Zawadzie.