Spotkanie Zarządu OSP Zawada

11 lutego 2009 roku odbyło się zebranie Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim- Zawadzie. Strażacy omówili m.in organizację zebrania sprawozdawczego , które odbędzie się 7 marca 2009 roku o godzinie 16.00, zajęli się także sprawami operacyjnymi i organizacyjnymi oraz podjęli stosowne uchwały celem realizacji zamierzonych celów.