Spotkanie przedświąteczne

W sobotę 20 grudnia 2008 roku w Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadzie odbyło się spotkanie przedświąteczne, na którym druhowie i zaproszeni goście złożyli sobie życzenia oraz  podzielili się opłatkiem. Spotkanie było okazją do wymiany poglądów, podsumowań i planów dotyczących naszej jednostki w nadchodzącym roku. Wśród zaproszonych gości obecny był także Poseł Ryszard Zawadzki, który złożył druhom życzenia.