Alarm w Zawadzie

9 lutego 2008 roku około godziny 17.40 w Zawadzie rozległ się dźwięk syreny alarmowej, jednostka OSP Zawada została dysponowana do pożaru palety na ulicy Młodzieżowej. Strażacy w składzie Henryk Rassek ( dowódca sekcji), Tadeusz Dajczmanek (kierowca), Jan Czyżak (przodownik roty I), Szczepan Kłosek(przodownik roty II) oraz pomocnicy roty: Tomasz Kłosek i Fryderyk Kamczyk przybyli bardzo szybko na miejsce zdarzenia. Dowódca podjął decyzję o pociągnięciu jednej linii z dwóch odcinków W – 52 zakończonej wytwornicą. Sytuacja wymagała aby dwóch strażaków pracowało w aparatach powietrznych. Po kilkudziesięciu minutach pożar został ugaszony. Na miejscu czuwali również inni druhowie: Krzysztof Gorzolnik oraz dwóch druhów zajmujących się oprawą dokumentacyjną całej akcji: Dawid Gorzolnik (kamera) oraz Mateusz Ostrzołek (zdjęcia)

NA SZCZĘŚCIE CAłA AKCJA BYłA TYLKO ĆWICZENIEM MAJĄCYM NA CELU SPRAWDZIĆ I DOPRACOWAĆ TECHNIKI POŻARNICZE.

INICJATOREM ĆWICZEŃ BYŁ ST.OGN. HENRYK RASSEK ( Z-CA NACZELNIKA)

zobacz zdjęcia z akcji

http://picasaweb.google.pl/osp.zawada/AlarmWZawadzie