Z wizytą w Godowie

9 lutego 2008 roku Prezes Jan Czyżak, Zastępca Prezesa Henryk Maks oraz kilku druhów uczestniczyło z wizytą w jednostce OSP Gołkowice (gm.Godów). Cel wizyty to oględziny nowego średniego samochodu gaśniczego, który od niedawna jest na wyposażenie tejze jednostki.