Spotkanie Zarządu

21 listopada 2007 roku odbyło się spotkanie Zarządu OSP Zawada, zostały między innymi omówione następujace sprawy:

1. Komisja Rewizyjna oraz gospodarz przedstawili owoce spotkania tejże komisji, które przypadło również na dzień 21.11.2007

2. Aspekty dotyczące samochodu gaśniczego (średniego)

3.Plany w działalności związku na szczeblu gminnym i powiatowym:

a. 15 grudnia odbędzie się spotkanie opłatkowe miejsko – gminne Wodzisławia Śląskiego w OSP Biertułtowy

b.22. grudnia odbędzie się w OSP Nieboczowy spotkanie opłatkowe Odziału Powiatowego ZOSP RP

c. 30. października 2007 w Krasnym Polu odbędzie się spotkanie pomiędzy uczestnikami programu Interreg III A Czechy – Polska Dziedzictwo Śląska bez granic.

5. 01. marca 2008 roku odbędzie się zebranie sprawozdawcze Walnego Zgromadzenia członków OSP Zawada

6. Druhowie omówili sprawy kalendarzy oraz podziału funkcji w przypadku rozprowadzenia kalendarzy mieszkańcom.

7. Naczelnik przedstawił sprawy operacyjne oraz dotyczące doposażenia jednostki

8. Ponadto Prezes i Naczelnik omówili inne sprawy związane z działalnością OSP.