Pogrzeb śp. mł.bryg Krzysztofa Pytlika

27 grudnia 2007 roku o godzinie 8.30 z kaplicy cmentarnej w Rogowie wyruszyła procesja pogrzebowa. Uroczystości pogrzebowe zmarłego mł.bryg mgra inż. Krzysztofa Pytlika odbyły się według ceremoniału strażackiego.

Kondukt pogrzebowy otwierał ministrant z krzyżem symbolizującym pogrzeb chrześcijański, zaraz za nim usytuowała się Kompania Honorowa Państwowej Straży Pożarnej z KW PSP Katowice. Za kompanią obecne były poczty sztandarowe jednostek OSP oraz innych organizacji. Trumnę ze zwłokami zmarłego, zgodnie z ceremoniałem wieziono na samochodzie pożarniczym (drabina) w otoczeniu strażaków PSP. Kierowcą samochody był st.ogn Jerzy Glenc (Komendant gminny gminy Gorzyce, wieloletni strażak PSP i kolega zmarłego).

 

Następnie odbyła się msza święta, której przewodniczył Proboszcz Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rogowie ks. Leonard Malorny.

 

W wygłoszonym kazaniu Proboszcz podkreślał bezsensowność zadawania sobie pytań w rodzaju: Dlaczego tak się stało? lub Co było przyczyną? Wskazywał również na konieczność ciągłego trwania przy Bogu dla dobra zmarłego. Bóg jest jedynym sędziom i nam nigdy nie wolno osądzać ani oceniać – podkreślił Malorny. Proboszcz dziękował również za przyjęcie Komunii Świętej w intencji zmarłego.

 

Po mszy kondukt pogrzebowy udał się na cmentarz( Dąbki). Przed modlitwą kończącą uroczystości pogrzebowe głos zabrał Komendant Powiatowy PSP Wodzisław Śląski st.bryg inż. Kazimierz Musialik.

 

Przypomniał on życiorys oraz nienaganną służbę w Państwowej Straży Pożarnej na początku jako młody strażak – absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, potem jak pracownik Sekcji Kontrolno – rozpoznawczej KP PSP Wodzisław Śląski. Komendant zapewnił, że postać Krzysztofa Pytlika pozostanie w pamięci strażaków.

 

W uroczystościach pogrzebowych prócz rodziny i przyjaciół wzięłi udział również strażacy zawodowi jednostek JRG Wodzisław Śl i JRG Rydułtowy, koledzy rocznikowi zmarłego ze SGSP, delegacje z innych komend oraz Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach, a także Prezes Powiatowy ZOSP RP w Wodzisławiu Śląskim druh Jerzy Szkatuła wraz z delegacją oraz delegacje jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Na miejscu byli obecni również strażacy pełniący służbę w dzień pogrzebu ( zmiana II) wraz z dowódcą kpt. Mieczysławem Plutą.

 

Jednostkę OSP Zawada reprezentowali: Prezes Jan Czyżak oraz delegacja w składzie: Henryk Rassek, Henryk Maks oraz Hilary Błędowski. Ponadto z ramienia PSP byli obecni również: Janusz Rassek, Felicjan Franiczek, Tomasz Ostrzołek, a także emerytowani znajomi zmarłego: Jerzy Młynek i Leon Prusowski.

 

Druhowie Fryderyk Kamczyk i Jakub Elsner udokumentowali to wydarzenia. Wykonano ok. 130 zdjęć oraz został nagrany film. Próbkę zdjęć prezentujemy w naszej galerii.

http://picasaweb.google.pl/osp.zawada/PogrzebKPytlika