Walne Zebranie Sprawozdawcze w OSP Zawada za 2020r.

W dniu 13 czerwca 2020r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze w OSP Zawada. Jak wszystko w czasie epidemii
i to zebranie było inne. Kilku członków zajęło miejsca na sali OSP, a reszta przy komputerach. Odczytano sprawozdania zarządu i komisji rewizyjnej. Członkowie OSP nie mieli żadnych uwag co do pracy zarządu i udzielili mu absolutorium.