Intensywne opady i burze

15 lipca 2009 roku na obszarze całego powiatu wodzisławskiego doszło do bardzo intensywnych opadów, którym towarzyszyły burze wraz z wyładowaniami atmosferycznymi i wiatr. Na skutek tego w wielu przypadkach była konieczna interwencja straży pożarnej. Na całym Śląsku jednostki straży pożarnej interweniowały ok.400 razy.