Pogrzeb Prezesa Honorowego

W Sobotę 13 czerwca 2009 roku odbył się pogrzeb Druha Jana Pietrasza. Druh Jan był wieloletnim prezesem OSP Zawada, uczestniczył w wielu akcjach ratowniczo-gaśniczych, był budowniczym remizy, za jego kadencji wstąpiło do OSP wielu obecnych członków czynnych. Za swoje zasługi druh Jan Pietrasz został odznaczony Złotym Znakiem Związku nadanym przez Zarząd Główny ZOSP RP w Warszawie.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się z domu żałoby, trumnę ze zmarłym niosła sześcioosobowa sekcja pod dowództwem st.ogn.w.st.spocz. Henryka Rasska, który pełnił w czasie prezesury Pietrasza funkcje zastępcy naczelnika oraz naczelnika. W kondukcie żałobnym wzięły udział delegacje z OSP Zawada, OSP Syrynia, OSP Lubomia, OSP Kokoszyce, OSP Pszów, OSP Radlin II, OSP Jedłownik, OSP Głożyny oraz Poczet Sztandarowy Górników i Poczet Sztandarowy Rolników.
Msza święta odbyła się w kościele parafialnym w Zawadzie, po czym nastąpiło złożenia zwłok w grobie. Dowódcą uroczystości był wieloletni współpracownik Jana Pietrasza, pierwszy zawodowy strażak z Zawady st.ogn. Andrzej Michałek.

ZOBACZ WYBRANE ZDJĘCIA W NASZEJ GALERII