Udział w liturgii Wielkiej Nocy

W Sobotę o godzinie 20.00 w kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zawadzie odbyły się obchody Zmartychwstania Pańskiego. Jak co roku w uroczystości wzięli udział strażacy z naszej OSP. Na mszy został wystawiony poczet sztandarowy w składzie: Kłosek, Durczok i Siara. W procesji rezurekcyjnej udział wzięli ponadto druhowie: Jan Czyżak, Jan Stabla, Czesław Kurzydym,Krzysztof Gorzolnik, Artur Pytlik, Dawid Baszton i Tomasz Kłosek.