Jubileusz OSP Pszów

Uroczysta msza święta i apel na płycie lodowiska w Pszowie poprzedzone przemarszem pododdziałów OSP ulicami Pszowa oraz liczne imprezy to główne punkty uroczystości jubileuszu.

Wśród zaproszonych gości byli m.in: Prezes Zarządu Wojewódzkiego OSP, Kapelan Wojewódzki, Prezes powiatowy OSP, Starosta powiatowy, Przedstawiciele Parlamentu, Senator Antoni Motyczka oraz wielu innych osobistości życia publicznego.

Rozległość imprezy była wielka stąd OSP Pszów poprosił o pomoc w zabezpieczeniu kilka jednostek sąsiadujących.  Z naszej jednostki wydzieleni do pomocy zostali druhowie Fryderyk Kamczyk i Dawid Gorzolnik. Dowódcą grupy była druh Piotr Fiszer ( z-ca naczelnika).

Ponadto w uroczystościach wzięli udział : Prezes Jan Czyżak, Wice prezes Henryk Maks, Zastępca naczelnika Henryk Rassek, Skarbnik Tadeusz Daiczmanek oraz Druh Jan Stabla. 

zob zdjęcia