Zebranie sprawozdawcze 03.03.2018r. w OSP Zawada

W dniu 03.03.2018r. odbyło się zebranie sprawozdawcze w OSP Zawada, podsumowujące działalność jednostki w 2017 roku. W roku sprawozdawczym jednostka OSP Zawada 47 razy wyjeżdżała do różnego typu zdarzeń, były to: pożary – 8, miejscowe zagrożenia – 33, zabezpieczenia rejonu – 6. Zarząd otrzymał absolutorium.

Zobacz zdjęcia