Nowy strażak w PSP Wodzisław

Od 18 lutego 2007 roku w szeregach Państwowej Straży Pożarnej jest nowy funkcjonariusz.Jest nim długoletni działacz naszej jednostki druh Tomasz Kłosek. Po ukończonym kursie podstawowym uprawniającym go do służby w szeregach PSP, rozpoczął służbę na zmianie II w Jednostce Ratowniczo – gaśniczej Rydułtowy. Tomek ma 22 lata, ukończył szkołe średnią i odbył służbe wojskową. Podobnie jak ojciec i wujkowie od dzieciństwa związany jest z OSP Zawada, ojciec Szczepan ma w swoim życiorysie 5 – letnią służbę w PSP jako strażak – kierowca. Tomek kontynuuje zatem rodzinne tradycje. Młodemu strażakowi życzymy tradycyjnie Bożej opieki, takiej samej ilości powrotów co wyjazdów, oraz awansów