Odwiedziny przedszkolaków

W 29 maja 2017 roku z wizytą do naszej remizy przybyły przedszkolaki, aby poznać pracę strażaków. Głównym zamiarem takiego spotkania jest oczywiście wpajanie już od maleńkości chęci pomagania innym.

Druhowie pokazali gościom sprzęt jaki dysponują strażacy, pokazywali zasady pierwszej pomocy poszkodowanym oraz „wyczarowali” w słoneczny dzień „deszcz” i „śnieg”. Oczywiście punktem na który wszyscy czekali było pozwolenie na wejście do czerwonych wozów bojowych.

Więcej zdjęć