Przekaż 1% podatku dla OSP Zawada !!!

Szanowni mieszkańcy Zawady. Jak co roku zwracamy się z gorącą prośbą o przekazanie odpisu 1% podatku za rok 2017 na rzecz naszej jednostki, który przełoży się na dalszy rozwój Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadzie w postaci zakupu nowoczesnego sprzętu ratowniczo-gaśniczego.

Strażacy ochotnicy to osoby wykonujące na co dzień różne zawody, którzy strażacką służbę pełnią społecznie. Strażacy idą tam, skąd wszyscy uciekają…
Aby nieść pomoc strażacy ochotnicy muszą posiadać sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz umundurowanie, jak i wyposażenie osobiste chroniące ich podczas akcji.
Apelujemy do Państwa o udzielenie tej formy wsparcia dla naszej OSP w Zawadzie przekazując 1% Waszego podatku. 

Wystarczy, że rozliczając podatek od dochodów, które uzyskaliśmy w 2017 roku w zeznaniu podatkowym wpiszemy:
– KRS: 0000116212,
–  Cel szczegółowy 1%: OSP Zawada, ul. Młodzieżowa 196, 44-373 Wodzisław Śląski.